Metalco Logo

Double Glazing - Characteristics

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα διπλά μονωτικά γυαλιά αποτελούνται από δύο γυαλιά σφραγισμένα ερμητικά μεταξύ τους με βασικό σκοπό να προσφέρουν αυξημένη απομόνωση σε σύγκριση με τα μονά γυαλιά.

Σκοπός των φυλλαδίων αυτών είναι να δώσουν στους ενδιαφερόμενους αρχιτέκτονες, μηχανικούς και πελάτες ακριβή στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διπλού γυαλίυ μαζί με επιστημονικά παραδείγματα για το μέγεθος της οικονομίας που προσφέρει ως επίσης και τα άλλα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει.

Για πολλά τώρα χρόνια οι αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν γυαλιά για τα κτιριακά τους δημιουργήματα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια το γυαλί πήρε πρωτεύων ρόλο και τη τελευταία δεκαετία με την ενεργειακή κρίση και ενεργειακή συνείδηση το διπλό γυαλί εμφανίστηκε δυναμικά στις ανεπτυγμένες χώρες. Το κίνητρο λοιπόν της εξοικονόμησης ενέργειας μαζί με τα άλλα πλεονεκτήματα που θα αναφέρουμε πιο κάτω ώθησαν την Εταιρεία μας να πρωτοπορήσει και σε αυτόν το τομέα και να παρουσιάσει στην κυπριακή και ξένη αγορά το διπλό γυαλί.

Η εταιρεία μας προσφέρει διάφορα είδη κρυστάλλων σε διάφορα πάχη και με επιλογή διακένου 6mm έως 20mm, χρησιμοποιούνται άριστης ποιότητας υλικά.

Το εργοστάσιο μας διαθέτει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για την παραγωγή γυαλιού με διπλή απομόνωση (double seal method). Τα μηχανήματα προέρχονται από τη Lisec Αυστρίας όπου η πείρα της στην επεξεργασία γυαλιού εξασφαλίζει τη καλύτερη εγγύηση για την άριστη ποιότητά μας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η βασική αρχή του διπλού γυαλιού είναι να δημιουργηθεί ένα κενό αέρα απόλυτα ξηρό χωρίς την παραμικρή υγρασία ενδιάμεσα σε δυο ή περισσότερες πλάκες γυαλιού.

Double glazing  construction

Αυτό επιτυγχάνεται αν χρησιμοποιηθεί ειδικό προφίλ από αλουμίνιο (spacer) φάρδους 6mm έως 20mm και που είναι γεμάτο από ειδικό υλικό το desiccant που σκοπός του είναι να απορροφήσει όλη την υγρασία που υπάρχει στο διάκενο αέρα. Μετά τα γυαλιά γύρω από την περίμετρο τους απομονώνονται με δυο στρώσεις απομονωτικού υλικού. Η πρώτη στρώση γίνεται με Butyl μάστιχο και η δεύτερη με Thiokol μάστιχο. Η περιμετρική αυτή διπλή σφράγιση είναι αποφασιστικής σημασίας γιατί πρέπει να δεχτεί όλες τις θερμικές συστολές, διαστολές, χρήση και μεταφορά χωρίς να παρουσιάσει καμιά ρωγμή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των ειδικών μαστίχων που αναφέρθηκαν όπου το γυαλί-πλαίσιο έχει την ευχέρεια να απορροφήσει όλες τις κινήσεις λόγω της ελαστικότητας του και έτσι το διπλό γυαλί να χρησιμοποιείται όπως ακριβώς το μονό γυαλί.

Α) ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Η γενική επιθυμία για αποτελεσματική θερμική μόνωση στα ανοίγματα θυρών και παραθύρων έχει οδηγήσει τους ερευνητές επιστήμονες σε αρκετά πειράματα και τα αποτελέσματά τους είναι πολύ ενδιαφέρον.

Double glazing - thermal insulation

Το συμπέρασμα είναι ότι το κενό αέρα που προσφέρει την πιο αποτελεσματική θερμική μόνωση είναι το 20mm. Για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους το κενό των 12mm είναι το καλύτερο για χρήση. Για μικρότερο από 12mm κενό αέρα τότε η μεταφορά θερμότητας γίνεται πιο μεγάλη, ενώ για κενό πέραν από 20mm η μεταφορά θερμότητας είναι σταθερή. Η θερμική μόνωση των ανοιγμάτων, εξαρτάται από τη θερμική αγωγιμότητα (thermal conductance) του γυαλιού και η οποία ορίζεται σαν η απώλεια ενέργειας σε μονάδες Watt μέσα από επιφάνεια 1m² για διαφορά θερμοκρασίας (έξω με μέσα) 1ºC.

Ο πιο κάτω πίνακας δίνει μια πολύ καλή εικόνα και αναφέρεται μόνο στο γυαλί χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο σκελετός του γυαλιού.

Θερμική μεταφορικότητα (U) σε W/M² ºC για γυαλί χωρίς σκελετό:

Double glazing - thermal insulation table
  • Καλυμμένο - Κτίρια μέχρι τον 3ον όροφο στις πόλεις
  • Συνηθισμένο - Κτίρια από 4ον μέχρι 8ον στις πόλεις και σε άλλα προάστια
  • Δριμύ - Κτίρια στα παράλια και βουνά και πέραν από 9ον όροφο στις πόλεις

Τα πιο πάνω αποτελέσματα είναι για καθαρό γυαλί 6mm. Αν η μια πλευρά του εσωτερικού γυαλιού είναι επιχρισμένη με διαφανή μεταλλική μπογιά, τότε θερμική μεταφορικότητα με κενό αέρα 12mm είναι από 1.6 W/M²  ºC μέχρι 1.1 W/M²  ºC

Β) ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ (CONDENSATION)

Κατά τις χειμερινές μέρες ένα συνηθισμένο φαινόμενο είναι να βλέπουμε τις βιτρίνες των καταστημάτων και τα τζάμια των σπιτιών βρεγμένα από υγρασία. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η ορατότητα προς τα έξω προς τα μέσα και αντίστροφα και για τους καταστηματάρχες να γίνεται προβληματικό να εκθέσουν τα προϊόντα τους και για την νοικοκυρά η μεγάλη ενόχληση του να μην μπορεί να δει έξω από το τζάμι της. Σκοπός δεν είναι να εξηγηθούν οι λόγοι που δημιουργούν την υγρασία αυτή αλλά με γραφική παράσταση να δείξουμε σε πιο βαθμό μπορεί να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό με το διπλό γυαλί.

Double glazing - condensation

Όπως φαίνεται από τη γραφική παράσταση κύριο ρόλο παίζουν, η σχετική υγρασία του χώρου, η εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία και η θερμική διαπερατότητα του γυαλιού. Aν για παράδειγμα θεωρηθεί η σχετική υγρασία του εσωτερικού χώρου 67, η θερμική διαπερατότητα του μονού γυαλιού 5.6W/M² και εσωτερική θερμοκρασία 12ºC η υγρασία δημιουργείται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 3ºC σημείο (Α). Αν χρησιμοποιηθεί διπλό γυαλί με Θ.Δ. 3.0 W/M² ºC τότε η υγρασία δημιουργείται στους -5 ºC. Μεγάλη λοιπόν είναι η προσφορά του διπλού γυαλιού στην αποφυγή της προβληματικής υγρασίας στους υαλοπίνακες καταστημάτων και κατοικιών.

Γ) ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

For more see soundproof glazing (Laminated Glass)

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ

Με την μοντέρνα αρχιτεκτονική που η χρήση του γυαλιού έχει πάρει πρωταρχικό ρόλο στην εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου ο κίνδυνος να σπάσουν τα γυαλιά κάτω από την ανεμοπίεση είναι πολύ πραγματικός.

Φυσικά το σπάσιμο γυαλιού από τον άνεμο είναι συνήθως αποτέλεσμα συνδυασμού από διάφορες καταστάσεις όπως ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες, έλλειψη καλής στήριξης του γυαλιού, μη ικανοποιητικής σταθερότητας, επαφή γυαλιού με μέταλλο κλπ. Η γραφική παράσταση που ακολουθεί έχει σκοπό να δώσει ένα οδηγό για το πάχος του γυαλιού που πρέπει να χρησιμοποιείται στα διπλά γυαλιά, βάση της ανεμοπίεσης.

Η παράσταση βασίζεται στον αγγλικό κώδικα με μεγαλύτερη μέση ταχύτητα θυελλώδους ανέμου 3 δευτερολέπτων σε ύψος 10μ πάνω από το έδαφος.

Παράδειγμα 1

Διαστάσεις γυαλιού 1200Χ900ΜΜ
Άνεμος 2500N/M²
Να βρεθεί το πάχος του γυαλιού
Α=1200Χ900=1.08 M²
U=255N/ M²
Το σημείο είναι μεταξύ 3+3ΜΜ και 4+4ΜΜ και πρέπει να χρησιμοποιηθεί 4+4ΜΜ

Παράδειγμα 2

Διαστάσεις γυαλιού 3000Χ2000=6.0 M²
Πάχος γυαλιού 6ΜΜ
Μεγάλη διάσταση προς τη μικρή 1.5 προς 1
Οριζόντια γραμμή από 6M² μέχρι το ¼ της διαγραμμισμένης περιοχής
Ανεμοπίεση 1700 N/M²

Double glazing - wind pressure

ΠΑΧΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Τα πιο κάτω ισχύουν μόνο για καθαρό(clear, patterned tinted float) γυαλί. Οι διαστάσεις που δείχνονται είναι οι πιο μεγάλες που επιτρέπονται και πάντοτε ο κατασκευαστής πρέπει να έχει υπόψη του και άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν.

Double glazing - width table

TEMPERED GLASS

Glasses may be heat-treated to enhance their resistance to mechanical and thermal shocks.

NEW PRODUCTS

Heat Strengthend Glass

Thermally Toughened Glass

Thermally Toughened HST Glass

Tempered glass table

CERTIFICATES
certificate

more...