Metalco Logo

Structural Glazing - Silicone

Η τεχνολογία του γυαλιού οφείλει πολλά στους πρωτοπόρους του χθες στους τολμηρούς κατασκευαστές του σήμερα και στους ακούραστους ερευνητές του μέλλοντος, που διαμόρφωσαν αλλά και κατοχύρωσαν ο καθένας στο είδος του αλλά και όλοι μαζί τις κατασκευαστικές προδιαγραφές και την αισθητική του αιώνα που έρχεται.

Ο διεθνής όρος STRUCTURAL GLAZING αποτελεί την έκφραση μιας κατασκευαστικής επανάστασης (και όχι μόνο) των κτιρίων. Η όλη πρακτική της περιστρέφεται γύρω από δύο κατηγορίες υλικών και μιας λέξης κλειδί.

Τα υλικά είναι αφ' ενός η σιλικόνη που αποτελεί το αποκλειστικό μέσο στήριξης του τζαμιού στην φέρουσα κατασκευή και αφ' ετέρου μια ειδική ταινία διπλής όψεως (με βάση την πολυουρεθάνη) η οποία καθορίζει το συγκεκριμένο πάχος και πλάτος σιλικόνης που θα χρησιμοποιηθεί στη συγκόλληση του γυαλιού στο μέταλλο, για να προσδώσει την συγκεκριμένη ανθεκτικότητα που προσδιορίζει ο κατασκευαστής της σιλικόνης.

Η λέξη κλειδί είναι η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΣ (COMPATABILITY). Μια λέξη που επισημαίνει ότι κάθε υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην πρόσοψη να ταιριάζει με την σιλικόνη αλλά και να λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο έναντι όλων των συνθηκών (καιρικών – μηχανικών) .

Όλα τα υλικά που συμμετέχουν στην κατασκευή του STRUCTURAL GLAZING θα πρέπει να ελεγχθούν και να εγκριθούν από συμβεβλημένα εργαστήρια πριν την εφαρμογή τους. Έχει αναπτυχθεί λοιπόν μία σειρά από διαδικασίες για τον αποτελεσματικό τρόπο έλεγχου των υλικών, την παρακολούθηση των προετοιμασιών και της εφαρμογής τους καθώς και υπολογισμού των στατικών παραμέτρων.

Υπάρχει μια σειρά εξειδικευμένων υλικών, ειδικευμένων κατασκευαστών καθώς και μεθόδου ελέγχου που εξασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών σε ότι αφορά την σταθερότητα και στεγάνωση του, η δε παραγωγή είναι σε μεγάλο βαθμό βιομηχανοποιημένη.

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ STRUCTURAL GLAZING

Διασφάλιση ποιότητας με την συνεργασία: METALCO GLAZING & DOW CORNING

Τα υαλοπετάσματα Structural Glazing είναι από τις πλέον σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές facade η οποία έχει φέρει νέα δεδομένα στην σύγχρονη. Το σύστημα αυτό προσφέρει μια νέα αισθητική τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Το σύστημα Structural Glazing μπορεί να κατασκευαστεί μόνο με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένης σιλικόνης που να προσφέρει εκτός από στεγνότητα, συγκόλληση και δομική στήριξη των στοιχείων του υαλοπετάσματος. Η DOW CORNING πρωτοπόρος στον τομέα του SILICONE SEALANT δημιούργησε τμήμα για Structural Glazing από το 1970.

Η συνεργασία METALCO GLAZING & DOW CORNING προσφέρει στην Κυπριακή αγορά ασφάλεια στα συστήματα Sructural Glazing και συμπεριλαμβάνει:

  • Εργαστηριακό έλεγχο της συμβατότητας των στοιχείων του συστήματος και έκδοση Πιστοποιητικού από την DOW CORNING
  • Εργαστηριακό έλεγχο της συγκολλητικής αντοχής του συστήματος στο χρόνο και έκδοση πιστοποιητικού από την DOW CORNING
  • Κατασκευή του συστήματος στο σύγχρονο εργοστάσιο της METALCO GLAZING σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και καθημερινούς ελέγχους ποιότητας την DOW CORNING

 


METALCO GLAZING - μοναδικός εφαρμοστής Silicone Structural Sealant της Dow Corning στη Κύπρο


 

SILICONE STRUCTURAL GLAZING MANUAL

Ο "ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΣ"

Η διαδικασία της Dow Corning για τις δομικές προσόψεις ακολουθεί μία προκαθορισμένη πορεία. Προετοιμάζεται από τον κατασκευαστή υαλοστασίων, το σύνολο των σχεδίων, εγγράφων κ.λ.π., που απαιτούνται από τον κατάλογο ελέγχου (check list). Κατόπιν τοποθετούνται τα δείγματα των υλικών πάνω στα οποία θα γίνει η δομική συγκόλληση για την υλοποίηση της πρόσοψης (δείγμα του πλαισίου από αλουμίνιο, των τζαμιών, των μονώσεων κ.λ.π.) δείγματα και check list στέλνονται στο Ζένεφφε, στο Βέλγιο, όπου το κεντρικό εργαστήριο της Dow Corning πραγματοποιεί δοκιμές συμβατότητας και πρόσφυσης, προκαλώντας την επιταχυνόμενη γήρανση της δοκιμής συγκόλλησης. Ο απαιτούμενος για αυτές τις δοκιμές, χρόνος, είναι περίπου έξι εβδομάδες. Στις δοκιμές προσδιορίζεται η συμπεριφορά του δομικού υλικού σφράγισης, πάνω στα διάφορα υποστρώματα( ανοδειωμένο ή βαμμένο αλουμίνιο, ανακλώσα επιφάνεια των τζαμίων υλικό των μονώσεων / πυθμένα αρμού, κ.λ.π.). Στην ίδια περίοδο ελέγχονται οι υπολογισμοί σχετικοί με την δραστηριοποίηση των δομικών σιλικονούχων αρμών και η διαμόρφωση των οριζοντίων και καθέτων κόμβων των δομικών τυποποιημένων στοιχείων.

Αφού τελειώσει αυτή η σειρά δοκιμών και ελέγχων, η Dow Corning δίνει ένα πιστοποιητικό σχετικό με τους τρόπους καθαρισμού των υποστρωμάτων, με τη διαστασιοποίηση των αρμών και με την συμβατότητα των υλικών από δομική σιλικόνη. Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί υποχρεωτικά για κάθε μια μελέτη. Εάν αυτό δεν γίνει, μπορεί να διαπιστωθούν προβλήματα ασφαλείας, σαν απόρροια της αποκόλλησης των υαλοπινάκων από το πλαίσιο. Αφού ληφθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μπορεί να αρχίσει η εργασία δομικής συγκόλλησης του τζαμιού του πλαισίου. Όποιος την εκτελεί πρέπει καθημερινά να πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους πρόσφυσης, φόρτιση θραύσης του υλικού σφράγισης, ανακατεμένα (μίξη) και να αποτυπώνονται οι συνθήκες του περιβάλλοντος, οι αριθμοί των παρτίδων του υλικού σφράγισης και των primers που χρησιμοποιήθηκαν, μεταφέροντας αυτά τα δεδομένα στο ημερολόγιο παραγωγής. Η Dow Corning πραγματοποιεί επισκέψεις επί τόπου για τον ποιοτικό έλεγχο, τόσο κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης της πρόσοψης στο εργοτάξιο, αναλαμβάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ρόλο του «αναγκαίου ενοχλητικού».

TEMPERED GLASS

Glasses may be heat-treated to enhance their resistance to mechanical and thermal shocks.

NEW PRODUCTS

Heat Strengthend Glass

Thermally Toughened Glass

Thermally Toughened HST Glass

Tempered glass table

CERTIFICATES
certificate

more...